Állampapírok

A Magyar Állam által kibocsátott állampapírok hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, amelyeknél a Kibocsátó (a Magyar Állam) arra vállal kötelezettséget, hogy lejáratkor annak névértékét és kamatát az értékpapír tulajdonosának megfizeti.

Melyek az állampapírba történő befektetés előnyei?

  • Kedvező hozam: A lakossági állampapírok jellemzően a pénzpiaci hozamokkal versenyképes kamattal kerülnek kibocsátásra.
  • Likviditás: A lakossági állampapírok lejárat előtt napi árfolyamon visszaválthatóak.
  • Rugalmasság: Az állampapírok különböző futamidőre és kamatozással is elérhetőek.
  • Alacsony kockázat: Az állampapírok alacsony kockázati szintű befektetések, így kockázatkerülő ügyfelek számára is ideális befektetési lehetőség.

Lakossági Állampapírok

A lakossági állampapírokat belföldi és külföldi magánszemélyek (devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek) vásárolhatják meg. Jegyezhetőek, megvásárolhatóak az MBH Befektetési Bank Zrt. függő ügynöki fiókhálózatán keresztül, valamint Electra Internet Banking értékpapír modul hozzáférés esetén online felületen is!

Magyar Állampapír Plusz Egyéves Magyar Állampapír Prémium Magyar Állampapír Bónusz Magyar Állampapír
Kamatozás jellege Fix, lépcsős kamatozású Fix kamatozású Változó kamatozású Változó kamatozású
Futamidő 5 év 12 hónap 3, illetve 5 év 3 év
Névérték 1 Ft 10 000 Ft 1 Ft (2022.09.30-tól) 1 Ft (2022.09.30-tól)
Forgalomba hozatali mód Jegyzés Jegyzés Adagolt kibocsátás Adagolt kibocsátás
Értékesítési árfolyam Névérték Névérték Névérték+adott napig felhalmozott kamat Névérték+adott napig felhalmozott kamat
Értékpapír jóváírás (allokáció) A jegyzés hetét követő hét második munkanapja A jegyzés hetét követő hét második munkanapja Megbízás értéknapját követő munkanap Megbízás értéknapját követő munkanap
Kamatozás jellege
Magyar Állampapír Plusz
Fix, lépcsős kamatozású
Egyéves Magyar Állampapír
Fix kamatozású
Prémium Magyar Állampapír
Változó kamatozású
Bónusz Magyar Állampapír
Változó kamatozású
Futamidő
Magyar Állampapír Plusz
5 év
Egyéves Magyar Állampapír
12 hónap
Prémium Magyar Állampapír
3, illetve 5 év
Bónusz Magyar Állampapír
3 év
Névérték
Magyar Állampapír Plusz
1 Ft
Egyéves Magyar Állampapír
10 000 Ft
Prémium Magyar Állampapír
1 Ft (2022.09.30-tól)
Bónusz Magyar Állampapír
1 Ft (2022.09.30-tól)
Forgalomba hozatali mód
Magyar Állampapír Plusz
Jegyzés
Egyéves Magyar Állampapír
Jegyzés
Prémium Magyar Állampapír
Adagolt kibocsátás
Bónusz Magyar Állampapír
Adagolt kibocsátás
Értékesítési árfolyam
Magyar Állampapír Plusz
Névérték
Egyéves Magyar Állampapír
Névérték
Prémium Magyar Állampapír
Névérték+adott napig felhalmozott kamat
Bónusz Magyar Állampapír
Névérték+adott napig felhalmozott kamat
Értékpapír jóváírás (allokáció)
Magyar Állampapír Plusz
A jegyzés hetét követő hét második munkanapja
Egyéves Magyar Állampapír
A jegyzés hetét követő hét második munkanapja
Prémium Magyar Állampapír
Megbízás értéknapját követő munkanap
Bónusz Magyar Állampapír
Megbízás értéknapját követő munkanap

További Állampapírok

  • Diszkont Kincstárjegy: A Diszkont Kincstárjegy 3 és 12 hónapos futamidejű, nem kamatozó értékpapír, mely névérték alatt, diszkont áron kerül kibocsátásra 10.000 Ft-os alapcímletben. A névérték kifizetése lejáratkor, egy összegben esedékes, mely az árfolyam-nyereségadó levonását követően kerül kifizetésre. A hozam mértéke a névérték és a vételár közötti különbség. A Diszkont Kincstárjegy forgalomba hozatala aukció útján történik. A Diszkont Kincstárjegy aukciók nyilvános ajánlattétel közzétételével kerülnek meghirdetésre. A 3 hónapos Diszkont Kincstárjegy aukciókra minden héten kedden, míg a 12 hónapos Diszkont Kincstárjegy aukciókra minden második héten csütörtökön kerül sor, a pénzügyi teljesítés pedig mindig az aukciót követő hét szerdán esedékes. Az aukción közvetlenül kizárólag az Elsődleges forgalmazók vehetnek részt. A befektetők az Elsődleges forgalmazók útján tehetnek aukciós ajánlatot.
  • Magyar Államkötvény: A Magyar Államkötvény egy évnél hosszabb futamidejű, kamatozó értékpapír. Államkötvények jelenleg 3, 5, 10 és 15 éves futamidővel, 10.000 Ft-os alapcímlettel, aukció útján kerülnek értékesítésre. Az államkötvény aukciók nyilvános ajánlattétel közzétételével kerülnek meghirdetésre. Az aukciókra minden második héten csütörtökön kerül sor, míg a pénzügyi teljesítésre az aukciót követő hét szerdán. Az aukción közvetlenül kizárólag az Elsődleges forgalmazók vehetnek részt. A befektetők az Elsődleges forgalmazók útján tehetnek aukciós ajánlatot. A fix kamatozású államkötvények esetében már a kibocsátáskor rögzítésre kerül a kamatfizetési periódus és a kifizetendő kamat nagysága. Ezzel szemben a változó kamatozású kötvényeknél csak a kamatmegállapítás módja és ideje rögzített, ezért a kamat mértéke csak az aktuális kamatfizetési periódusra ismert.

Fenti információk tájékoztató jellegűek, a tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, célja kizárólag a figyelem felkeltése. A termékek részletes leírását a vonatkozó Üzletszabályzat, illetve a részletes terméktájékoztatók (Ismertetők / Nyilvános ajánlattételek) tartalmazzák. Kérjük, befektetési döntése meghozatala előtt figyelmesen olvassa el az említett dokumentumokat! A megtakarítási termékekről honlapukon és az MBH Befektetési Bank Zrt. függő ügynökeinél tájékozódhat. Forgalmazásával kapcsolatos további részletek a www.allampapir.hu oldalon érhetőek el. Jelen dokumentum marketingközlemény.

Az MBH Bank Zrt. a befektetési szolgáltatások nyújtása és az ezekhez kapcsolódó termékek értékesítése során az MBH Bank Zrt. közvetítőjeként jár el.