Tájékoztató a fizetési moratóriumról

2022 június 18-án hatályba lépett a Kormány 216/2022. (VI. 17.) számú rendelete, valamint 2022. június 21-én hatályba lépett a miniszterelnöki kabinetirodát vezető miniszter 8/2022. (VI. 20.) MK rendelete. A rendeletek módosították a hiteltörlesztési moratóriumra (fizetési moratórium ) vonatkozó szabályokat.

A jogszabályok értelmében 2022. július 31-ig, majd 2022. december 31-ig a fizetési moratórium meghosszabbodik. A moratórium 2022. augusztus 1-től2022. december 31-ig tartó szakaszát azonban csak a meghosszabbításra jogosult ügyfelek vehetik igénybe.

A 2022. december 31-ig tartó hosszabbítást csak abban az esetben igényelheti, amennyiben Ön vagy vállalkozása jelenleg (2022. június hónapban) élt a hitelmoratóriummal.

További feltétel, hogy amennyiben 2022. augusztus 1. után is igénybe szeretné venni a hiteltörlesztési moratóriumot, 2022. július 31., 23 óra 59 percig nyilatkozatot kell tennie társaságunk felé!

A határidő jogvesztő, így 2022. július 31., 23 óra 59 percig követően kérelem elfogadására nincs lehetőség.

Nyilatkozat benyújtásának módja

Nyilatkozni kizárólag a miniszterelnöki kabinetirodát vezető miniszter 8/2022. (VI. 20.) MK rendeletének mellékletében található nyilatkozat mintával lehetséges.

Nyilatkozat nyomtatványok:

Nyilatkozat további moratórium igénybevételére LAKOSSÁGI ügyfél esetén 2022. július 31-e után

Nyilatkozat további moratórium igénybevételére VÁLLALKOZÁS esetén 2022. július 31-e után

Az alábbi https://takarekbank.hu/moratorium-4-nyilatkozat , a link elérhetősége 2022. július 31. napja 23.59:59

Fogyasztók és vállalkozások esetében:

A fizetési moratórium meghosszabbításának igénybevétele kizárólagaz alábbi módokon lehetséges:

  • személyesen bankfiókjainkban ( https://takarekbank.hu/atm-fiok ),
  • online felületünkön a https://takarekbank.hu/moratorium-4-nyilatkozat elérési útvonalon 2022. július 31-ig

A moratórium meghosszabbításának igénybevételére vonatkozó nyilatkozat kizárólagosan a fentiek szerinti módokon tehető meg, a jogszabályok alapján más módon tett nyilatkozatot nem áll módunkban elfogadni.

Figyelem! Amennyiben több moratórium hatálya alatt álló szerződéssel is rendelkezik, a moratórium további igénybevételéről szóló nyilatkozata valamennyi szerződésérevonatkozni fog. Amennyiben egyes szerződéseire nem kívánja igénybe venni a moratórium meghosszabbítását, kilépési szándékáról egyenként kell nyilatkoznia. Fontos tudni, hogy amennyiben a moratórium meghosszabbításából kilép – akár a nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló 2022. július 31-i határidőig, akár ezen nyilatkozattételi határidőt követően – , ugyanazzal a szerződésével többé nem veheti igénybe a moratóriumot.

Mi a teendője akkor, ha nem szeretne élni a moratórium meghosszabbításának lehetőségével?

Amennyiben nem jogosult a moratórium meghosszabbítására vagy azt nem kívánja igénybe venni,úgy további teendője nincsen, a moratórium elszámolását követően, törlesztését a 2022. júliust követő első esedékessé váló törlesztőrészlet megfizetésével megkezdheti.

Kilépés a moratóriumból (2022. augusztus 1. után)

Kilépési szándékáról nyilatkoznia szükséges, azonban amennyiben egy adott szerződése vonatkozásában kilép a moratóriumból, azzal a szerződésével többé már nem veheti igénybe a moratóriumot.

Felelős Bankként minden ügyfelünknek azt javasoljuk, hogy az anyagi lehetőségeit mérlegelve döntse el, továbbra is fizetni tudja-e hitele(i) törlesztőrészleteit. Ha úgy látja, hogy háztartása bevételei és kiadásai nem teszik lehetővé hitele(i) törlesztését, akkor éljen a moratórium által biztosított lehetőséggel a jogosultsági feltételek fennállása esetén sikeres nyilatkozat megtételét követően.

Fontos tudni, hogy a moratórium csak fizetési halasztást eredményez, így a moratórium időszaka alatt a fennálló kölcsöntartozása tovább kamatozik. A fizetési moratórium ideje alatt felhalmozódott kamato(ka)t és díja(ka)t a fizetési haladék lejárta után - a moratórium miatt meghosszabbított futamidő alatt a hátralévő, esedékes törlesztőrészletekkel együtt - évente egyenlő részletekben kell majd megfizetnie oly módon, hogy a törlesztőrészlet és a megfizetendő kamat együttesen nem haladhatja meg az eredeti szerződés szerinti – aktuális – törlesztőrészlet összegét. A törlesztő részlet abban az esetben emelkedhet, ha a moratórium időszakára esik a kamatperiódus váltás vagy változnak a referencia kamatok és így az eredeti szerződés szerint nő a kamat mértéke. A fizetési moratórium és az arra vonatkozó részletszabályok folytán a kölcsön eredeti futamideje – a törvény erejénél fogva - meghosszabbításra kerül majd, azaz időben kitolódik a kölcsön visszafizetése!

MI A TEENDŐ, HA HITELE(I)MET TOVÁBB KÍVÁNOM FIZETNI (kilépek a moratóriumból 2022. augusztus 1. után)?

Ha nem szeretne élni a moratórium lehetőségével, hanem folytatná a törlesztést, akkor azt írásos nyilatkozat benyújtása útján kell jeleznie Bankunknak (ld. a jelen tájékoztatóhoz mellékelt nyilatkozatmintákat).

Amennyiben ki akar lépni a moratóriumból (azaz hitelét a továbbiakban törleszteni kívánja), és a banknak adott beszedési felhatalmazással kíván teljesíteni, akkor a beszedés visszaállítása érdekében is nyilatkoznia szükséges.

Felhívjuk a figyelmet, hogy abban az esetben, ha jogosult a 2022. december 31-ig napjáig tartó moratórium igénybevételére (megfelelt a jogosultsági feltételeknek és 2022. július 31-ig megtette (jogvesztő hatály mellett) erre irányuló nyilatkozatát), akkor moratóriumból történő kilépő nyilatkozat esetében nincs mód újra visszalépni a moratóriumba. Ha továbbra is szeretné igénybe venni a moratóriumot, de ha lehetősége engedi és szeretné törleszteni is, akkor csak a törlesztés visszaállítására tegye meg a nyilatkozatát.

Nyilatkozatot megteheti személyesen bármely bankfiókunkban.

Mi történik a hitelekkel a moratórium után?

A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet alapján a Kormány az ott meghatározott körben a hitelek vonatkozásában 2020. március 19. napjától 2020. december 31. napjáig fizetési moratóriumot rendelt el (első fizetési moratórium), majd pedig a 2020. évi CVII. törvény és a 637/2020. (XII. 22.) Kormányrendelet alapján 2021. január 1. napjától 2021. június 30. napjáig ismét fizetési moratóriumot rendelt el (második fizetési moratórium), amelyet a 317/2021. (VI.9.) Kormányrendelettel 2021. szeptember 30. napjáig, valamint az 536/2021 (IX.15.) Kormányrendelettel 2021. október 31. napjáig meghosszabbított, azaz az adós a MBH Bank Zrt. által üzletszerűen nyújtott 2020. március 18. napján fennálló (nem felmondott) akár részben is kifolyósított hitel- és kölcsönszerződésből eredő tőke-, kamat, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére vonatkozóan a moratóriumok időszaka alatt fizetési haladékot kap.

A kormány szintén az 536/2021 (IX.15.) Kormányrendelettel a második fizetési moratóriumot újfent meghosszabbította 2022. június 30-ig. Ezen meghosszabbított hitelmoratóriumban részt vehetnek a nyugdíjasok, a gyermeket nevelők, a munkanélküliek, a közfoglalkoztatottak, valamint azok, akiknek a háztartásában a jövedelem tartósan csökkent, továbbá azok a vállalkozások, amelyek tevékenységéből származó nettó árbevétele a kérelem benyújtását megelőző 18 hónapban legalább 25%-kal csökkent, valamint a vállalkozás 2020. március 18. és a kérelem benyújtásának napja közötti időszakban nem kötött kedvezményes gazdaságélénkítő hitel, illetve kölcsön felvételére vonatkozó új szerződést.

A 2022. június 18-án hatályba lépett a Kormány 216/2022. (VI. 17.) számú rendelete, valamint 2022. június 21-én hatályba lépett a miniszterelnöki kabinetirodát vezető miniszter 8/2022. (VI. 20.) MK rendelete. A rendeletek módosították a hiteltörlesztési moratóriumra (fizetési moratórium) vonatkozó szabályokat, melyek értelmében a fizetési moratórium 2022. július 31-ig, majd 2022. december 31-ig a fizetési moratórium meghosszabbodik.

A moratórium alatt meg nem fizetett tőke-, kamat- és díjtartozást a haladék lejáratát követően kell visszafizetni. A fizetési halasztás igénybevétele automatikusan meghosszabbítja a futamidőt, ami a felhalmozódott tartozások függvényében a moratórium időszakán felül akár több hónappal is kitolódhat. Fontos kiemelni, hogy a futamidő nélküli tartozások, például hitelkártyák tekintetében 12 hónap, illetve a Bank és az ügyfél megegyezésén múlik, hogy milyen időtávra elosztva kerül sor a moratórium alatt felhalmozódott tartozás megfizetésére.

A törlesztési moratórium igénybevétele esetén a moratórium hitelszerződésekre gyakorolt hatásáról további részleteket itt talál.

A havi törlesztőrészlet a felhalmozódott kamat és díjtartozások megfizetésekor sem emelkedhet a moratóriumot megelőző mérték fölé. Ha azonban a szerződéses kamat referenciakamatlábhoz kötött vagy kamatperiódusokban rögzített (vagyis a kamat változó és nem a futamidő végéig fix), az a moratórium alatt is változhat. Emiatt emelkedhet a moratóriumot követően megállapított törlesztőrészlet is. Ez az emelkedés tehát az eredeti szerződés szerinti, és nem a fizetési moratórium alatt felhalmozódó, meg nem fizetett kamatoknak/díjaknak tulajdonítható.


    Kapcsolódó dokumentumok:

    Kérjük, válasszon az alábbiak közül: