Fontos! Internetes bankkártyás fizetés változása

Ha még nem tette meg, kérjük, adja megmielőbb internetes kártyás vásárlásai jóváhagyásához szükséges iPIN jelszavát!

 • bármely MBH Bank által üzemeltetett ATM-en keresztül vagy
 • a https://ipin.takarekbank.hu weboldalon keresztül Netbank azonosítója és jelszava használatával.

Vásároljon még biztonságosabban online!

Az EUbizottsági rendeletének1megfelelve2021. január 1-jétől Bankunknál isbevezetésre került azinternetes bankkártyás2vásárlásoktöbbségénélaz ún.erős ügyfél-hitelesítés.

A hitelesítéshez két dologra van szüksége:

 • egy díjmentes SMS-ben megkapott egyszer használatos kódra és
 • az állandó 4 számjegyből álló jelszava – iPIN (internetes PIN) megadására

Mit kell tudni az iPIN jelszóról?

A kártyákhoz a kártyabirtokosnak magának kell az első 4 számjegyből álló iPIN jelszót is megadnia a MBH Bank által üzemeltetett ATM-ek valamelyikén vagy a https://ipin.takarekbank.hu felületen a kártya kézhez vétele után!

Mi a menete az új iPIN jelszó megadásának a webes felületen?

 • Adja meg MBH Bank Netbank felhasználónevét és jelszavát. ViCA vagy MBH Bank Mobilapp hitelesítés esetén is a MBH Bank Netbank belépési jelszavával tud belépni az online iPIN módosító felületre.
 • Adja meg annak a bankkártyának az utolsó 6 számjegyét, amihez szeretné beállítani új iPIN jelszavát.
 • Adja meg kétszer az Ön által választott, új 4 számjegyből álló iPIN jelszavát.
 • Hagyja jóvá a módosítást az Ön mobiltelefonjára SMS-ben érkező teljes számsorral.
 • A módosítás befejeztével ne felejtsen el kijelentkezni!

A szolgáltatás Telepített ügyfélprogrammal rendelkező felhasználóknak (MBH Bank e-Bank) nem elérhető.

Mely bankkártyákhoz lehet megadni iPIN jelszót az online iPIN megadási felületen?

Azon bankkártyákhoz, amelyek adott Netbank felhasználó számára a Netbankban megjelennek és kezelhetők (pl. kártyahasználati limitek módosíthatóak). Minden egyéb kártyára a MBH Bank által üzemeltetett ATM-eken van lehetőség beállítani az iPIN jelszót.

Mit kell tudni az SMS-ről?

Amennyiben Bankunknál nem adott meg mobiltelefonszámot vagy a korábban megadott telefonszáma már nem aktuális, akkor az SMS kódot nem tudjuk eljuttatni Önnek és az online bankkártyás tranzakció SMS kód hiányában elutasításra kerülhet!

A mobiltelefonszáma megadását vagy frissítését 4megteheti

 • telefonos Ügyfélszolgálatunkonkeresztül (+36 1 311 3110) az Adatváltozás bejelentése menüpontban,
 • a VideoBank szolgáltatásunkonkeresztül ( VideoBank ) vagy
 • személyesen a MBH Bank Zrt. bankfiókjaiban (postán bankszámlát nyitó ügyfeleinknek a kijelölt postahelyeken). Bankfiókjainak elérhetőségét itt találja.

Miért használja a biometrikus azonosítást?

A MBH Bank ügyfelei számára elérhető az internetes bankkártyás vásárlások egyszerű és biztonságos biometrikus jóváhagyása is.

A MBH Bank Mobilapp és a ViCA alkalmazás segítségével jóváhagyhatja internetesvásárlásait, így tovább csökkentheti a visszaélések/adathalászat kockázatát.

 • HaÖn már telepítette mobiltelefonjára a MBH Bank Mobilapp vagy a ViCA  alkalmazást,illetve a Netbankban regisztrált telefonszáma megegyezik azon telefonszámmal,amire az internetes bankkártyás vásárláshoz tartozó hitelesítő SMS érkezik,akkor bankkártyás internetes vásárlásait alapértelmezettként MBH Bank Mobilappvagy ViCA alkalmazással tudja hitelesíteniaz eddigi SMS és iPIN jelszó helyett. Az alkalmazás push üzenetet küld és azalkalmazást megnyitva a tranzakciót hitelesítheti biometrikus azonosítással,vagy az mPIN megadásával
 • Ha még nem használta a MBH Bank Mobilappot vagy a ViCA-t, de szeretné biztonságosan és gyorsankezelni az internetes bankkártyás vásárlásait, bankoljon mobiltelefonjárólkényelmesen és gyorsan a megújult MBH Bank Mobilapp-on keresztül vagy válassza aViCA hitelesítő alkalmazást!

MBH Bank Mobilapp - Biometrikus vagy mPIN-es azonosításbeállításának lépései

1. A MBH Bank Mobilapp használatához első lépésbentöltse le vagy frissítse a korábban telepített MBH Bank Mobilapp alkalmazást. Azalkalmazás letölthető vagy frissíthető a Google Play, App Store vagy HuaweiAppGallery áruházakból.

2. A bejelentkező oldalon írja be Netbank azonosítóját(felhasználónév) és jelszavát. Új felhasználó esetén a Banktól kapott kezdetijelszó megadása szükséges. Új felhasználó esetén a kezdeti jelszavát kötelezőenmeg kell változtatni az első belépés alkalmával.

3.Azelső belépést követően a Válasszon korszerűbb hitelesítési módot képernyőrenavigáljuk, ahol lehetősége van a Jelszó/SMS hitelesítés használata helyett aMBH Bank Mobilapp rendszer által biztosított Biometrikus indítás beállítására,engedélyezésére.

4.A Biometrikus indítás lehetőséget kiválasztva első lépésben meg kell adnia egy6 számjegyből álló mPIN kódot. Az ön által választott mPIN kód megadásátkövetően, amennyiben a mobilkészüléke biometrikus azonosításra alkalmas, akkoraz ujjlenyomat olvasást vagy iOS esetén a FaceID-t a következő lépésbenengedélyezheti.

5. Kérjük ellenőrizze, hogy az a Netbankban ésMobilappban regisztrált telefonszám, megegyezzen azzal a telefonszámmal, amireaz SMS-benérkezett egyszer használatos kódot kapta! Atelepítésről és beállításokról tájékozódjon afelhasználói kézikönyvből: https://www.takarekbank.hu/megujult-a-takarek-mobilapp

ViCA - Biometrikus vagy jelszavasazonosítás beállításának lépései

1. Töltse le aViCA alkalmazást mobiltelefonjára. Android készülék esetén a Google Play,iPhone esetén pedig az AppStore áruházból.

2. Aletöltést követően lépjen be a MBH Bank Netbankba vagy MBH Bank MobilAppalkalmazásba és a Beállítások / Hitelesítési eszköz beállítása menüpontbantalálható megbízást küldje be. Ezzel a megbízással kapcsolja be a szolgáltatásta banki rendszereken.A megbízás beküldésével, a ViCA bekapcsolásra kerül! Az SMS hitelesítésretörténő visszaállítást kizárólag a MBH Bank munkatársai tudják elvégeznitelefonos Ügyfélszolgálatunkon (+36 1 311 3110), aVideoBankszolgáltatáson keresztül, illetvebankfiókjainkban.

3. Amegbízás beküldése után indítsa el a ViCA alkalmazást és végezze el a szükségesregisztrációt a VICA Felhasználói kézikönyv alapján.

4.FONTOS! Amennyiben Ön nem rendelkezik aláírás jogosultsággal, akkor nincslehetősége a ViCA alkalmazás önadminisztrációs folyamatának végrehajtására,mivel a Hitelesítési Eszköz beállítás menüpont nem jelenik meg a Beállításokmenüpontban. Ebben az esetben vegye fel a kapcsolatot a bank telefonosÜgyfélszolgálatával (+36 1 311 3110).

Atelepítésről és beállításokról tájékozódjon afelhasználói kézikönyvből.

Kérjükellenőrizze, hogy az a telefonszám, amelyre a ViCA alkalmazás regisztrációjakorkapta az SMS-t (Netbankban regisztrált telefonszáma) megegyezzen azzal atelefonszámmal, amire az SMS-benérkezett egyszer használatos kódot kapta!

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdése merülne fel, érdeklődjön bankfiókjainkban vagy hívja telefonos Ügyfélszolgálatunkat a +36 1 3113 110-es telefonszámon.

1(EU) 2015/2366 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az erős ügyfél-hitelesítésre, valamint a közös és biztonságos nyílt kommunikációs standardokra vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2017. november 27-i (EU) 2018/389 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelete.

2A MBH Bank Zrt-nél vezetett bankszámlákhoz kapcsolódó bankkártyákat az MTB Magyar MBH Bankszövetkezeti Bank Zrt. bocsátja ki, továbbá a MBH Bank Zrt logóval ellátott ATM-ek az MTB Magyar MBH Bankszövetkezeti Bank Zrt. hálózatában üzemelnek.

3Erős ügyfél-hitelesítést kell végezni valamennyi internetes vásárlási tranzakció esetén, olyan internetes elfogadóhelyek esetén, amelyek kártyaelfogadásban Európai Unión belüli pénzintézettel kötöttek szerződést. Emellett azonban más országokonline kereskedői is megkövetelhetik. A recurring payment (ismétlődő internetes vásárlások, mely során az ügyfél megadja kártya adatait a szolgáltatónak) vonatkozásában csak az első tranzakció esetén. A hitelesítés kapcsán a Bank fenntartja a jogot, hogy a jogszabály adta kereteken belül további kivételeket alkalmazzon.

4Mind a lakossági, mind a vállalati fő- és társkártyák esetében.


  Kapcsolódó dokumentumok:

  Kérjük, válasszon az alábbiak közül: