VideoBank Fiókok és ATM-ekKérjen időpontot! TeleBank06 80 350 350 Írjon nekünk! Árfolyamok

Munkahely elvesztése, keresőképtelenség esetére

JÖVEDELEMBIZTOSÍTÁS

Igényeld most!

Csoportos Jövedelembiztosítás

Munkahelyed elvesztése vagy egy hosszabb ideig tartó keresőképtelenség esetére nyújt segítséget a Csoportos Jövedelembiztosítás, mely az általad előre választott összeget fizeti meg. Ráadásul szabadon eldöntheted, hogy mire költöd a kapott összeget.


Milyen esetekben nyújt anyagi védelmet a Csoportos Jövedelembiztosítás?

 • Munkanélküliség (30 napot meghaladó regisztrált munkanélküliség)
 • Keresőképtelenség (30 napot meghaladó táppénzes állapot)

Melyek a Csoportos Jövedelembiztosítás választható csomagjai?

(A fedezett kockázatok és a biztosítási összegek)

Fix 75 Fix 150*
Munkanélküliség / Keresőképtelenség 75 000 Ft 150 000 Ft
Munkanélküliség / Keresőképtelenség
Fix 75
75 000 Ft
Fix 150*
150 000 Ft


* A „Fix 150” csomag csak abban az esetben igényelhető, ha a csatlakozáskor havi 150 ezer Ft nettó jövedelemmel rendelkezel, vagy az elmúlt 6 hónap során átlagosan legalább havi nettó 150 ezer Ft-os jövedelemmel rendelkeztél.


Melyek a Csoportos Jövedelembiztosítással kapcsolatos egyéb fontos tudnivalók?

A Biztosító 30 napot meghaladó keresőképtelenség (táppénz), illetve 30 napot meghaladó regisztrált munkanélküli állapot esetén a választott csomag szerinti fix biztosítási összeget téríti a kapcsolódó fizetési számládra.

Egy biztosítási esemény kapcsán legfeljebb 6 egymást követő hónapon keresztül, a biztosítás tartama alatt kockázatonként összesen maximum 12-12 hónapig.

Ha a Biztosító egy biztosítási eseményre a maximális 6 havi szolgáltatást kifizette, akkor ezt követően ugyanazon a jogcímen (azaz például keresőképtelenséget követő újabb keresőképtelenség esetén) csak újabb biztosítási esemény bekövetkezése esetén teljesít és a legutolsó kifizetés és az újabb biztosítási esemény között legalább 12 hónapos, díjfizetéssel fedezett időszaknak kell eltelnie.

A Biztosító térítésének feltétele, hogy a Biztosított

Keresőképtelenség és munkanélküliség esetén egyaránt:

 • Az adott térítésre való jogosultsági időpontjábanigazoltan keresőképtelen (táppénzes állományban), vagy regisztrált munkanélküli legyen. Az első alkalommal a keresőképtelenség vagy a regisztrált munkanélküliség 31. napja, ezt követően a soron következő naptári hónapok ugyanezen számú napja (ha egy adott hónapban nincs ilyen számú nap, akkor az adott hónapban a jogosultsági időpont a hónap utolsó napja);
 • A jogosultságot minden hónapban igazolni kell;

Munkanélküliség esetén továbbá:

 • munkanélküliség esetén a munkanélkülivé válást megelőzően min. 6 hónapig folyamatos, min. heti 20 órás, munkaviszonnyal rendelkezzen.

A munkanélküliségi kockázatnál 90 nap a várakozási idő. Ha a Biztosított munkaviszonya a várakozási idő alatt szűnt meg, vagy a munkaviszonyát megszüntető írásbeli jognyilatkozat a várakozási idő alatt kelt, úgy a Biztosító az emiatt bekövetkezett munkanélküliség esetében nem nyújt biztosítási szolgáltatást.

A biztosítás területi hatálya:

 • Keresőképtelenség esetén: Magyarország
 • Munkanélküliség esetén: Európa (kivéve Törökország, és a volt Szovjetunió azon utódállamait, amelyek nem EU-tagok)

Jelen rövidített tájékoztató a teljesség igénye nélkül készült, és a termék fontosabb jellemzőit tartalmazza. A közölt információk kizárólag tájékoztató jellegűek. A jelen tájékoztató továbbá nem minősül a biztosítás ajánlásának, ajánlattételi felhívásnak vagy biztosítási tanácsadásnak. A biztosítási szolgáltatást a CIG PANNÓNIA Első Magyar Általános Biztosító Zrt. nyújtja. A biztosítás részletes feltételeiről, a biztosító mentesülésének eseteiről, felelősségének kizárásáról és további fontos információkról részletes felvilágosítást a vonatkozó Biztosítási Feltételekben találsz. Az MBH Bank a CIG PANNÓNIA Első Magyar Általános Biztosító Zrt. függő biztosításközvetítőjeként jár el, mely tevékenységéért javadalmazásban részesül, amit a biztosítás díja magában foglal.


Mennyibe kerül a Csoportos Jövedelembiztosítás, és hogyan történik a díj megfizetése?

A Csoportos Jövedelembiztosítás havidíja:

A Csoportos Jövedelembiztosítás havidíja:

Fix 75 Fix 150
2 490 Ft 4 490 Ft
Fix 75
2 490 Ft
Fix 150
4 490 Ft


A csoportos biztosítás díját a Bank, mint szerződő fizeti meg a Biztosítók részére, majd azt áthárítja rád. Az áthárított biztosítási díj teljes összegét a Bank minden hónap 8-án szedi be a kapcsolódó folyószámládról. Az első biztosítási díj a csatlakozást követő hónap 8. napján fizetendő.


Milyen előnyöket kínál a Csoportos Életbiztosítás?

 • Valódi segítség átmeneti nehézségek idején
  Egy váratlan betegség vagy a munkahely elvesztése esetén óriási segítséget nyújt a biztosítás, így nem maradsz bevétel nélkül a nehéz időszakok alatt sem.
 • Szabadon felhasználható térítés
  A kapott pénzt arra fordítod, amire szeretnéd, legyen az egy közüzemi számla kifizetése, bevásárlás, hitel törlesztése vagy bármi más.
 • Egyszerűen és gyorsan igényelhető
  Az igénylés csupán pár percet vesz igénybe.
 • Stabil Biztosító partner
  A Csoportos Jövedelembiztosítást a CIG PANNÓNIA Első Magyar Általános Biztosító Zrt. nyújtja.
 • Kényelmes díjfizetés
  Neked csupán egyszer, a biztosítás igénylésekor kell megadnod a felhatalmazást az áthárított biztosítási díjak beszedésére. Ezt követően a díjfizetés kapcsán nincs teendőd.


Hol igényelheted a Csoportos Jövedelembiztosítást?

A biztosítások igényelhetőek az MBH Bank bármelyik fiókjában személyesen, vagy telefonon is, a 06 80 350 350-es telefonszámon.

Ki igényelheti a Csoportos Jövedelembiztosítást?

Biztosított lehet minden magánszemély, aki

 • életkora 18 és 60 év közötti, és
 • legalább heti 20 órás munkaviszonnyal rendelkezik, és
 • „Fix 150” csomag csak abban az esetben igényelhető, ha (i) a csatlakozáskor havi 150 ezer Ft nettó jövedelemmel rendelkezel, vagy (ii) az elmúlt 6 hónap során átlagosan legalább havi nettó 150 ezer Ft-os jövedelemmel rendelkeztél;
 • nem öregségi vagy rokkantnyugdíjas, illetve nem részesül rehabilitációs járadékban, és
 • az MBH Banknál lakossági forint folyószámla, hitelkártya vagy befektetési kártya szerződéssel (továbbiakban együtt: Fizető Számla) rendelkezik;
 • a számla felett teljes joggal rendelkező személy;
 • a csatlakozás időpontjában nem rendelkezik más jövedelembiztosítási csomaggal.

Kizárólag Főkártyatulajdonos, illetve a számla felett teljes joggal rendelkező személy lehet Biztosított. Egy Biztosított csak egy Fizető Számla szerződésen keresztül csatlakozhat, azaz egyidőben csak egy jövedelembiztosítási csomaggal rendelkezhet.


Mely esetekben nem térít a Biztosító?

Legfontosabb kizárások és mentesülések, amely esetekben a Biztosító nem fizet:

Munkanélküliségi kockázat esetén:

 • a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszűnése amennyiben a munkavállaló kezdeményezte;
 • a munkaviszony Biztosított általi felmondása, vagy a munkáltató általi azonnali hatályú felmondása;
 • a munkaviszony próbaidő alatti megszűnése,
 • kölcsönzött munkaerő jogviszonyának megszűnése;
 • a Biztosított nyugdíjazása.

Keresőképtelenségi kockázat esetén:

 • pszichiátriai vagy pszichológiai kezeléssel, depresszióval, rehabilitációval, gyógytornával, fizio- és fizikoterápiával, masszázzsal, fürdőkúrával kapcsolatos keresőképtelenség;
 • orvosilag nem indokolt, a Biztosított által kezdeményezett beavatkozásokkal (pl. kozmetikai, plasztikai beavatkozások) kapcsolatos keresőképtelenség;
 • anyasággal összefüggő keresőképtelenség.

Mindkét kockázat esetén:

 • ha a biztosítási esemény meglévő betegség következménye (meglévő betegség: a kockázatviselés kezdetekor a Biztosított tudott a betegségéről) – az első 6 hónapban kizárás;
 • a Biztosított szándékos magatartása vagy súlyos bűncselekménye következtében történt a biztosítási esemény;
 • öngyilkossági kísérlet, alkoholizmus, alkoholos befolyásoltság, kábító- vagy bódítószer alkalmazása okozta a biztosítási eseményt.

A kizárások és mentesülések pontos felsorolását az Általános Biztosítási Feltételek 17. és 18.§-ai, valamint a keresőképtelenségre vonatkozó Különös Biztosítási Feltételek 4.§-a, illetve a munkanélküliségre vonatkozó Különös Biztosítási Feltételek 5.§-a tartalmazza.


Mi a teendő kár esetén?

CIG Pannónia Biztosító által kínált jövedelembiztosítás esetén káreseménykor, kérjük, lépj kapcsolatba a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.-vel a biztosítási eseményét követő 15 napon belül a következő levelezési címen vagy e-mail elérhetőségen:

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. (egyéb esetekben)
Kárrendezési Igazgatóság
Levelezési cím: 1300 Budapest, Pf.:124
E-mail: csoportoskar@cig.eu
Telefon:+36 1 501 2250

Kérjük, olvasd el az Adatkezelési tájékoztatónkat! A "Visszahívást kérek" gombra való kattintással tudomásul veszed a tájékoztatóban foglaltakat és egyúttal hozzájárulsz az általad megadott személyes adatok fentiek szerinti kezeléséhez.
* Kötelezően kitöltendő mezők.