Közlemények, befektetésekkel kapcsolatos tájékoztatások

Hírek, közlemények

2023.06.07.

A Diófa Alapkezelő Zrt. (székhely: 1134 Budapest, Kassák Lajos u. 19-25.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-046307; a továbbiakban: „Alapkezelő”) a Kbftv. 139.§ (1) f) pontja alapján rendkívüli tájékoztatási kötelezettsége keretében kívánja tájékoztatni a tisztelt befektetőket a 2023. július 1. napján hatályba lépő, 156/2023. (IV.27.) Kormányrendeletben foglaltaknak való megfelelés érdekében. A tájékoztatót az alábbi linkre kattintva tekinthetik meg.

2023.06.05.

Ezúton értesítjük a Tisztelt Befektetőket, hogy az MKB Prémium Vállalati Kötvény Befektetési Alap és az MKB Forint Rövid Kötvény Alap az MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alapba történő egyesülését a Felügyelet a H-KE-III-267/2023. számú határozatával 2023.06.02-án jóváhagyta.

Az egyesülés időpontja: 2023.07.13. AzMKB Prémium Vállalati Kötvény Befektetési Alap befektetési jegyeinek forgalmazása 2023. július 7. és 2023. július 13. között,  az MKB Forint Rövid Kötvény Alap befektetési jegyeinek forgalmazása 2023. július 12. és 2023. július 13. között felfüggesztésre kerülnek. 

Az erről szóló közlemények és a Befektetői Tájékoztató megtalálható a csatolmányban illetve a következő weboldalon:

2023.05.31.

Ezúton értesítjük, hogy az MKB Euro Rövid Kötvény Alap és az MKB Dollár Rövid Kötvény Alap befektetési jegyeinek forgalmazása – az Alapok névváltozása és Kezelési Szabályzatukban 2023. június 1-től bekövetkező változásai miatt - 2023. május 31. napjára felfüggesztésre kerül.

Az alapkezelő erről szóló részletes közleményének megtekintése érdekében, kérjük, kattintson az alábbi linkre:
https://www.mbhalapkezelo.hu/alapkezelo/hun/kozlemenyek-id=376

Közlemény

2023.06.05

Ezúton tájékoztatjuk az Accorde Spartan Görög Részvényalap (HU0000722582 , HU0000722590, HU0000722608) befektetőit, hogy 2023. június 5-én az Alap vezető forgalmazója nem forgalmazza a fenti sorozatokat, mivel az Athéni tőzsde ezen a napon kereskedési és elszámolási szünnapot tart. Ennek megfelelően Befektetőink az Alap forgalmazási helyein 2023. június 5-én nem tudnak vételi, illetve visszaváltási megbízásokat megadni az Accorde Spartan Görög Részvényalap sorozatainak befektetési jegyeire vonatkozóan.

Az alapkezelő erről szóló tájékoztatását megtekinthetik az alábbi linkre kattintva.

Accorde Spartan Görög Alap forgalmazási szünnap 2023.06.05-én

2023.05.15.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy a Diófa Alapkezelő Zrt. által kezelt egyes befektetési alapok befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása szünetelni fog 2023.05.23-án, egyes alapok esetében 2023.05.24-én és 2023.05.25-én is. A részletes tájékoztatást az alábbi linkre kattintva érhetik el.

Diófa Alapkezelő forgalmazási szünnapok 2023. májusában

2023.05.15.

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket a Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap „A” sorozatú befektetési jegyei forgalmazási maximumának mértékéről és az értékesítés szüneteltetéséről. A részletekért, kérjük, tekintsék meg az alábbi linken elérhető tájékoztatót.

Tájékoztató

2023.05.12.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. cégjegyzékszám: 01-10-044261, továbbiakban: Alapkezelő) által kezelt befektetési alapok 2022-es éves jelentéseinek közzététele megtörtént.

A dokumentumok elérhetők az Alapkezelő hivatalos közzétételi helyein, a kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve az Alapkezelő honlapján www.aegonalapkezelo.hu weboldalon.

2023.05.12.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy változnak az MBH Alapkezelő Zrt. által kezelt MKB Dollár Rövid Kötvény Alap és MKB Euro Rövid Kötvény Alap Kezelési Szabályzatai, Tájékoztatói és a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumai. Módosulnak a fent megnevezett Alapok elnevezései és befektetési politikái, változnak továbbá a Kezelési Szabályzataiknak az Alapokra vonatkozó alapinformációit, a befektetési jegyekre vonatkozó információit, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a hozammal kapcsolatos információkat, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, az Alapokra vonatkozó további információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetei.

Az Alapok a névváltozást követően MBH Bonitas Euro Kötvény Alap és MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap néven működnek tovább.

A fentiekben felsorolt alapok módosított Kezelési Szabályzatai, Tájékoztatói és a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumai 2023. június 1. napján lépnek hatályba. Az erről szóló részletes közlemény és a kapcsolódó dokumentumok elérhetők az alapkezelő alábbi weboldalán: https://www.mbhalapkezelo.hu/alapkezelo/hun/kozlemenyek.id=374

2023.05.12.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy az MKB Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövid neve: MKB Alapkezelő Zrt.; székhelye: 1068 Budapest, Benczúr utca 11.; telephelye: 1138 Budapest, Váci út 193.; cégjegyzékszáma: 01-10-041964; adószáma: 10788086-2-42; „Társaság”) által kezelt alapok tekintetében kiadott „Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumok”, „Kezelési Szabályzatok és Tájékoztatók” az Alapkezelő névváltozása miatt - 2023.05.01.-től -módosításra kerültek.
A Társaság új cégneve: MBH Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság; rövidített neve: MBH Alapkezelő Zrt.).

További információkért, kérjük, olvassák el a csatolt alapkezelői közleményt

2023.05.12.

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, IX. Üllői út 1.; cégjegyzékszám: 01-10-044261; csoportos adószám: 17781293-5-44) cégneve 2023. május 15. napjával megváltozik. A névváltást követően az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. neve VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.-re módosul.

Az alapkezelő részletes tájékoztatásai a névváltozásról az alábbi linkeken érhető el:

2023.05.11.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Magyar Telekom Nyrt., részvény-visszavásárlási aukciót indít, melynek részleteiről az alábbiakban olvashatnak:

2023.04.26.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2023. április 28-án (pénteken) az MBH Bank Nyrt. bankfiókjai (az MKB Bank és a Takarékbank összeolvadása miatt) rövidített nyitvatartási rend szerint állnak szíves rendelkezésére. A befektetési szolgáltatásokat érintő befogadási határidőket részletesen az alábbi tájékoztatóban találja:

2023.04.26.

Tájékoztató a HOLD Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok 2022. évi jelentéseinek közzétételéről

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy a HOLD Alapkezelő Zrt. (székhely: 1123 Budapest, alkotás u. 50., cégjegyzékszám: Cg.01-10-044222, a továbbiakban: Társaság) által kezelt befektetési alapok 2022. évi jelentései elkészültek, a mai naptól a Társaság székhelyén, valamint a https://hold.hu/alapkezelo  és a Felügyelet által üzemeltett https://kozzetetelek.mnb.hu  honlapon megtekinthetők.

2023.04.25.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket,
hogy a KELER, a LEI kód kiadói szolgáltatásának megszűnése miatt a KELER és a/az MKB Bank Nyrt. között létrejött LEI szolgáltatásokra vonatkozó megállapodást 2023. április 26-i hatállyal, felmondja.
A KELER kezelésében lévő LEI kódok a Szolgáltatás megszűnésekor átadásra kerülnek a GS1 AISBL részére, aki egy, a GLEIF által koordinált folyamat részeként kiválasztott, Magyarországon 2017.02.22. óta LEI kódkiadói jogosítvánnyal rendelkező szervezet.
Az állomány átruházásnak költségvonzata nincs, díjmentesen valósul meg. A LEI kód lejárati ideje sem változik.
Részleteket az alábbi tájékoztatóban olvashatnak:

Bármely, a LEI kódot érintő kérdéssel kapcsolatban forduljon bizalommal referens kollégáinkhoz!

2023.04.20.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2023.04.24-i hatállyal módosul az Egyéves Magyar Állampapírok futamidő alatti nettó visszavásárlási árfolyama.
A vonatkozó közleményünk megtekintéséért kérjük, hogy kattintson IDE .

2023.04.20.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2023.04.20-i hatállyal módosításra kerülnek a XVI. Befektetési szolgáltatások, valamint kiegészítő szolgáltatásokhoz kapcsolódó Sztenderd, valamint Prémium, Nívó és Privát Bankári kedvezményes kondíciós listák, valamint a tagsági jogokat megtestesítő értékpapírokhoz és a befektetési jegyekhez kapcsolódó Előzetes díj- és költségtájékoztatások.
A módosítást a Takarék Dollár Ingatlan Alapok Alapja bevezetése, forgalmazása tette szükségessé. Kérjük, hogy a részletes információkkal kapcsolatban kattintson IDE.

2023.04.20.

Tájékoztató a Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap Tájékoztató és Kezelési szabályzatának változásáról

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy a Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap Tájékoztató és Kezelési szabályzata 2023.04.20-i nappal módosul.
Az alap tájékoztatójának alábbi pontjai módosulnak:
3.1. A befektetési alap célja,
3.5. A származtatott ügyletek alkalmazásának célja (fedezeti vagy a befektetési célok megvalósítása), lehetséges hatása a kockázati tényezők alakulására

Az alap kezelési szabályzatának alábbi pontjai módosulnak:
12. Befektetési stratégia, a befektetési alap céljai megvalósításának eszközei,
16. A portfólió devizális kitettsége,
24.1 Származtatott ügyletekkel kapcsolatos információk,
28. A portfólió elemeinek értékelése, az értékelési eljárásnak és az eszközök értékelése során használt árképzési módszernek a leírása, beleértve a nehezen értékelhető eszközök értékelése során a 38. §-nak megfelelően alkalmazott módszereket: Ingatlan; Ingatlantársaság.

Az Alap 2023.04.20-tól hatályos Tájékoztató és Kezelési szabályzata elérhető az alapkezelő honlapján (www.diofaalapkezelo.hu) , valamint az alábbi linken.

2023.04.19.

Tájékoztató névváltozás bejegyzéséről

Részleteket a vonatkozó Hirdetményben  olvashatnak.

2023.04.19.

Tájékoztató befektetési jegyek tört darabszámának rendezéséről

Részleteket a vonatkozó Hirdetményben  olvashatnak.

2023.03.29.

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt Befektetőket, hogy 2023. április 14-én és 2023. április 17-én az Alap vezető forgalmazója nem forgalmazza az Accorde Alapkezelő Zrt. által kezelt Accorde Spartan Görög Részvényalap (HU0000722582 , HU0000722590, HU0000722608) sorozatait és az Accorde Első Román Részvényalap befektetési jegyeit (HU0000718606, HU0000718614, HU0000718622), mivel az adott országok tőzsdéi ezeken a napokon kereskedési és elszámolási szünnapot tartanak.

Ennek megfelelően az Alap Befektetői az Alap forgalmazási helyein 2023. április 14-én és 2023. április 17-én nem tudnak vételi, illetve visszaváltási megbízásokat megadni az Accorde Spartan Görög Részvényalap és Accorde Első Román Részvényalap sorozatainak befektetési jegyeire vonatkozóan.

Részletes információkat az alábbi linkeken elérhető alapkezelői közzétételek tartalmaznak. ”

További részleteket az alábbi linkeken elérhető dokumentumokban találhatnak:

2023.03.23.

Ezúton tájékoztatjuk az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt Aegon Russia Részvény Befektetési AlapBefektetőit, hogy az Alapkezelő közleményt jelentetett meg honlapján az Alap likvid és illikvid eszközeinek szétválasztása tárgyában, valamint közleményében tájékoztatást ad az Alap nevének VIG Russia Részvény Befektetési Alapra történő módosításáról.

Az Alapkezelő részletes tájékoztatását az alábbi linkre kattintva tekinthetik meg.:

2023.03.17.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2023.03.20-i hatállyal módosításra kerülnek a XVI. Befektetési szolgáltatások, valamint kiegészítő szolgáltatásokhoz kapcsolódó Szenderd, valamint Prémium, Nívó és Privát Bankári kedvezményes kondíciós listák, valamint a tagsági jogokat megtestesítő értékpapírokhoz és a befektetési jegyekhez kapcsolódó Előzetes díj- és költségtájékoztatások. A módosítások okai: (1) Egyes külső forgalmazott befektetési alapok neveinek változása, (2) egyes ösztönzők változása, (3) befektetési alapok esetében a KIID szerinti éves díjak frissítése, (4) a Magyar Posta Takarék Ingatlan Alap B sorozatának, valamint a Takarék Euró Ingatlan Alapok Alapja felvétele a forgalmazott alapok közé, (5) a BÉT-en kereskedett, EUR-ban denominált értékpapírok megbízási díjának meghatározása. Kérjük, hogy a részletes információkkal kapcsolatban kattintson IDE.

2023.03.16.

Ezúton tájékoztatjuk az Accorde Alapkezelő Zrt. által kezelt Accorde Spartan Görög Részvényalap befektetőit, hogy a Magyar Nemzeti Bank 2023. február 22-én kelt H-KE-III-100/2023. számú határozatával jóváhagyta az Accorde Spartan Görög Részvényalap (továbbiakban: Alap) kezelési szabályzatának módosítását. A kezelési szabályzatnak a befektetési szabályokat érintő módosításai a közzétételt követő 30. naptól, azaz 2023. március 27-től, míg a további módosítások 2023. február 24-től hatályosak. További részleteket az alábbi linkeken elérhető dokumentumokban találhatnak:

2023.03.16.

Ezúton tájékoztatjuk az Accorde Alapkezelő Zrt. által kezelt Accorde Első Román Részvényalap befektetőit, hogy a Magyar Nemzeti Bank 2023. március 1-én kelt H-KE-III-119/2023. számú határozatával jóváhagyta az Accorde Első Román Részvényalap (továbbiakban: Alap) kezelési szabályzatának módosítását. A kezelési szabályzatnak a befektetési szabályokat érintő módosításai a közzétételt követő 30. naptól, azaz 2023. április 3-tól, míg a további módosítások 2023.03.03-tól hatályosak. További részleteket az alábbi linkeken elérhető dokumentumokban találhatnak:

2023.03.16.

Ezúton tájékoztatjuk az OTP Alapkezelő Zrt. által kezelt OTP Orosz Részvény Alap Befektetőit, hogy az Alapkezelő közleményt jelentetett meg honlapján az Alap likvid és illikvid eszközeinek szétválasztása tárgyában, valamint közleményében tájékoztatást ad az Alap „A”, „B” és „C” sorozatú befektetési jegyei folyamatos forgalmazásának újraindításáról 2023. március 27-től. Az Alapkezelő részletes tájékoztatását az alábbi linkre kattintva tekinthetik meg.:

2023.03.16.

Ezúton tájékoztatjuk az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. cégjegyzékszám: 01-10-044261, továbbiakban: Társaság) által kezelt VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap Befektetőit, hogy bővült az alap forgalmazói köre. Az alap kezelési szabályzat és tájékoztatójának ezzel kapcsolatos módosítása elérhető a https://www.aegonalapkezelo.hu weboldalon. Az Alapkezelő vonatkozó közzétételét az alábbi linkre kattintva tekinthetik meg.:

2023.02.27.

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az EUR devizanemben denominált Graphisoft Park SE és OXO Technologies Holding Nyrt. részvényeire az MKB Bank Nyrt. átmeneti ideig nem teljesít megbízásokat. A technikai megoldás kialakításáig türelmüket és szíves megértésüket kérjük.

2023.02.23.

Ezúton tájékoztatjuk az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. cégjegyzékszám: 01-10-044261, továbbiakban: Társaság) által kezelt VIG BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési AlapBefektetőit, hogy 2023. március 16-i hatályba lépéssel módosítja az Alap dokumentumait (tájékoztató, kezelési szabályzat, kiemelt befektetői információk). A módosítás oka: az ESMA 34-39-992 irányelvnek való megfeleltetés, referenciaindex módosítása, befektetési politika módosítása, az Alap nevének változása, mely a hatálybalépést követően: VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap.Az Alapkezelő vonatkozó közzétételét az alábbi linkre kattintva tekinthetik meg.:

2023.02.20.

Ezúton tájékoztatjuk az Accorde Alapkezelő Zrt. által kezelt Accorde Spartan Görög Részvényalap Befektetőit, hogy 2023. február 27-én az Alap vezető forgalmazója nem forgalmazza az Accorde Alapkezelő Zrt. által kezelt Accorde Spartan Görög Részvényalap (HU0000722582 , HU0000722590, HU0000722608) sorozatait, mivel az Athéni tőzsde ezen a napon kereskedési és elszámolási szünnapot tart. Ennek megfelelően Befektetőink az Alap forgalmazási helyein 2023. február 27-én nem tudnak vételi, illetve visszaváltási megbízásokat megadni az Accorde Spartan Görög Részvényalap sorozatainak befektetési jegyeire vonatkozóan. Az Alapkezelő részletes hirdetményét az alábbi linkre kattintva tekinthetik meg.:

2023.02.03.

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. honlapján részletes tájékoztatás jelent meg a VIG Maraton Total Return Befektetési Alap átalakulásáról és az alap dokumentumainak módosításáról. Részletes információkért, kérjük, keresse fel az alapkezelő honlapját, melyet az alábbi linkekre kattintva közvetlenül is elérhet.

2023.02.02.

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy az MKB Európai Részvény Befektetési Alap Kezelési Szabályzatában módosult az Alap befektetési politikája és elnevezése (új elnevezés: MKB Globális Biztosítói Részvény Alap), változtak továbbá a Kezelési Szabályzatnak az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a befektetési jegyre vonatkozó információkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, az Alapra vonatkozó további információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetei.

2023.01.19.

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy a HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.) által kezelt HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF alap Kiemelt Információkat tartalmazó dokumentuma (KID) 2023.01.01-jei hatállyal módosult. A módosítással változik az alap kockázati besorolása 4. szintről 3. szintre. Az Alap hatályos KID dokumentuma elérhető az alábbi linken.

2023.01.19.

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy a HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.) által kezelt Citadella Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF alap Kiemelt Információkat tartalmazó dokumentuma (KID) 2023.01.01-jei hatállyal módosult. A módosítással változik az alap kockázati besorolása 4. szintről 3. szintre. Az Alap hatályos KID dokumentuma elérhető az alábbi linken.

2023.01.19.

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy az MKB Alapkezelő Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Benczúr utca 11.) által kezelt MKB Prémium Vállalati Kötvény Befektetési Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata 2023.02.15-i hatállyal módosul. A jóváhagyott módosítással változik a kezelési szabályzatnak a díjakat és költségeket bemutató fejezete. Az Alapkezelő erről szóló közzétételének megtekintése érdekében, kérjük, kattintsanak IDE. Az Alap 2023.02.15-től hatályos tájékoztatója és kezelési szabályzata elérhető az alábbi linkeken.

2023.01.18.

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztet Befektetőket, hogy az OTP Alapkezelő Zrt. (székhelye: 1026 Budapest, Riadó u. 1-3.) által kezelt OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja Kezelési Szabályzatának módosítását az MNB a 2023. január 13-án kelt H-KE-III-13/2023. sz. engedélyével jóváhagyta. A jóváhagyott módosítással változik az Alap Kezelési Szabályzatának a befektetési politikáját és céljait, a kockázatokat, valamint a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását bemutató fejezetei. Az Alapkezelő erről szóló közzétételének megtekintése érdekében, kérjük, kattintsanak IDE, az Alap hatályos tájékoztatója és kezelési szabályzata pedig elérhető az alapkezelő honlapján.

2023.01.18.

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy az OTP Alapkezelő Zrt. (székhelye: 1026 Budapest, Riadó u. 1-3.) által kezelt OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap Kezelési Szabályzatának módosítását az MNB a 2023. január 13-án kelt H-KE-III-17/2023. sz. engedélyével jóváhagyta. A jóváhagyott módosítással változik az Alap Kezelési Szabályzatának a befektetési politikáját és céljait, a kockázatokat, valamint a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását bemutató fejezetei. Az Alapkezelő erről szóló közzétételének megtekintése érdekében, kérjük, kattintsanak IDE, az Alap hatályos tájékoztatója és kezelési szabályzata pedig elérhető az alapkezelő honlapján.

2023.01.16.

Ezúton értesítjük tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2023. január 24-én az Accorde Alapkezelő Zrt. által kezelt Accorde Első Román Részvényalap befektetési jegyeinek forgalmazása szünetel (HU0000718606, HU0000718614, HU0000718622), mivel a Bukaresti Értéktőzsde ezen a napon kereskedési és elszámolási szünnapot tart. Szeretnénk a Befektetők figyelmét felhívni, hogy 2023. január 24. forgalmazási és értékelési szünnap, de pénzügyi elszámolás történik. Részletes információkért, kérjük, kattintsanak IDE.

2023.01.11.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az AEGON Russia Részvény Befektetési Alap kibocsátója az alapban új illikvid sorozatok elkülönítését tervezi, mellyel kapcsolatos részletes tájékoztatásért kattintson IDE.

Az alapkezelő a fentiekhez szükséges kezelési szabályzat módosítási eljáráshoz szükséges előkészületeket megkezdte, a további lehetőségekről, információkról az engedélyező határozat birtokában tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket.

Az alappal kapcsolatos dokumentumok, közzétételek elérhetőek az alapkezelő honlapján itt: https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/kozlemenyek/

2022.12.15.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2022. év végén a fiókhálózatunk az alábbiak szerint áll rendelkezésükre:

  • A pénztári szolgáltatások igénybevételi határideje a bank fiókjaiban 2022. december 23-án (péntek) a normál nyitvatartási és befogadási rend szerint alakul.
  • 2022. december 30-án (péntek) a bank fiókjai rövidített(12:00 óráig) nyitva tartással működnek.

A befektetési szolgáltatások körébe tartozó értékpapírtermékek és – műveletek esetében a megbízások befogadásának határidejéről, illetve az elérhető termékek köréről, és a további részletekről az alábbiakban olvashat:

Tájékoztató az MKB Bank év végi nyitva-tartásáról

2022.12.09.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az MKB Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapjajegyzési időszakában, amely 2022.12.16-tól 2023.01.31-ig tart, az alap „A” sorozatú befektetési jegyei jegyezhetőek az MKB Bank Nyrt. hálózatában a mellékelt Nyilvános ajánlattételben szereplő helyeken. Az alappal kapcsolatos dokumentumok elérhetőek az alapkezelő honlapján itt: https://www.mkbalapkezelo.hu

2022.11.24.

Közlemény- Lakossági állampapírok futamidő alatti nettó* visszavásárlási árfolyamáról

2022.11.21.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap „A” és „I” sorozatú befektetési jegyeinek forgalmazása és elszámolása 2022. december 1. napja (csütörtök) 22:00 óra, és 2022. december 4. napja (vasárnap) 24:00 óra között szünetel. További részletes információkért kérjük, hogy kattintson IDE

2022.11.09.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2017-ben megkötött Tartós Befektetési Szerződések (MKB Trezor TBSZ) 2022.december 31-i megszűnésével kapcsolatos nyilatkozatok, illetve dokumentáció elérhető Bankunk weboldalán is, további részletes információkért kérjük, hogy kattintson IDE.

2022.10.24.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a DM-KER Nyrt., részvény-visszavásárlási aukciót indít, melyről az alábbi közleményben olvashatnak.

További részletekkel kapcsolatban, kérjük, hogy forduljon bizalommal személyes tanácsadójához, referenséhez!

2022.10.13.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2022. október 15-én (szombaton), tekintettel a 2022. október 31-ei pihenőnapra, bankfiókjaink pénteki nyitvatartási rend szerint állnak szíves rendelkezésére. A befektetési szolgáltatások körébe tartozó értékpapírtermékek és – műveletek befogadási határidejét az alábbi tájékoztatóban olvashatja:

2022.10.04.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap tájékoztató és alapkezelési szabályzata 2022.10.20-i hatállyal módosul. Részletekről az alábbi Hirdetményből tájékozódhatnak:

2022.09.19.

Tájékoztatjuk Tisztel Ügyfeleinket, hogy az MKB Alapkezelő Zrt. 2022. szeptember 23-án és 26-án forgalmazási szünnapokat tart valamennyi kezelt befektetési nyílt- és zártvégű alap esetében. Az Alapkezelő hirdetményét a szünnapokról az alábbi linkrekattintva találja meg.

2022.08.17.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2022.08.18.-i hatállyal módosításra kerülnek a XVI. Befektetési szolgáltatások, valamint kiegészítő szolgáltatásokhoz kapcsolódó Prémium, Nívó és Privát Bankári kedvezményes kondíciós listák.A módosítás oka:. Egyes külső forgalmazott befektetési alapok neveinek változása, illetve a jogi disclaimer kiegészítése, továbbá az OTP Alapkezelő egyes befektetési alapjainak esetében az ösztönző mértéke változott. Kérjük, hogy a részletes információkkal kapcsolatban kattintson IDE.

2022.05.11.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Magyar Telekom Nyrt., részvény-visszavásárlási aukciót indít, melynek részleteiről az alábbiakban olvashatnak:

2022.04.27.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az MKB Bank Nyrt. 2022. április 28-tól hatályos – „Lakossági állampapírok futamidő alatti visszavásárlási árfolyamáról” című – közleményét az alábbi helyen tudják megtekinteni:

LINK

2022.04.01.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az MKB Bank Nyrt. 2022. április 1-től hatályos – „A külföldi befektetési alapok vételi megbízásának teljesítéséhez szükséges fedezetről” című – hirdetményét az alábbi helyen tudják megtekinteni:

LINK

2022.03.16.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2022.04.01. hatállyal módosításra kerül a XVI. Befektetési szolgáltatások, valamint kiegészítő szolgáltatásokhoz kapcsolódó Prémium, Nívó és Privát Bankári kedvezményes kondíciós listák.

A módosítás oka: Az MKB Bank Nyrt. és Budapest Bank Zrt. egyesüléséből következően egységesítésre kerültek a forgalmazott termékek köre valamint az ezekhez kapcsolódó vételi- és visszaváltási jutalékok, valamint az állományi díjak.

Kérjük, hogy a részletes információkkal kapcsolatban kattintson IDE.

2021.12.20.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy egyes MKB Nyíltvégű Befektetési Alapok Kezelési Szabályzatai, illetve Kiemelt Befektetői információi 2022. január 1-i hatállyal módosulnak.

Részleteket, illetve a tájékoztató dokumentumokat az érintett Alapok saját oldalánilletve a vonatkozó Közleményekbenolvashatnak.

További hirdetményeket, aktuális információkat találnak az MKB-Pannónia Alapkezelő Hírek, aktualitások menüjében.

2021.12.07.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2021. december 11-én (szombaton), tekintettel a 2021. december 24-ei pihenőnapra, bankfiókjaink pénteki nyitvatartási rend szerint állnak rendelkezésére. A befektetési szolgáltatások körébe tartozó értékpapírtermékek és – műveletek esetében a megbízások befogadásának határidejéről , illetve az elérhető termékekköréről, (MKB-Pannónia Alapkezelő által kezelt Alapok és Egyéb forgalmazott Alapok esetében forgalmazási és elszámolási szünnap lesz) és a további részletekről az alábbiakban olvashat:

2021.10.27.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2021.10.28.-ai hatállyal módosításra kerül a XVI. Befektetési szolgáltatások, valamint kiegészítő szolgáltatásokhoz kapcsolódó Prémium, Nívó és Privát Bankári kedvezményes kondíciós lista, illetve a Befektetési jegyekhez kapcsolódó Előzetes költségkimutatások. A módosítás oka: a FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. és Franklin Templeton International Services S.A kezelésében lévő befektetési alapok elnevezésének változása valamint az ALLIANZ Global Investors Europe GmbH kezelésében lévő befektetési alapok ösztönzőjének módosítása történt.

Kérjük, hogy a részletes információkkal kapcsolatban kattintson IDE.

2021.10.19.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2016-ban megkötött Tartós Befektetési Szerződések (MKB Trezor TBSZ) 2021.december 31-i megszűnésével kapcsolatos tájékoztató anyagunk az alábbiakban elérhető:

Az MKB Trezor Tartós Befektetési Számlákkal kapcsolatos további információk, illetve a vonatkozó dokumentumok Bankunk honlapján ITT találhatóak.

2021.09.14.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az MKB Ingatlanpiaci Részvény Származtatott Befektetési Alapnak 2021.10.14-től módosul a Kezelési Szabályzata és Tájékoztatója a befektetési limitek vonatkozásában. Az MKB-Pannónia Alapkezelő közzétételeit, továbbá az Alapokkal kapcsolatos aktuális információkat az alábbi felületeken tudják megtekinteni.

Hírek/Aktualitások
Alapok közzétételei
Nyilvános befektetési alapok

2021.08.24.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Bankunk által 2021.02.01-i kezdettel meghirdetett kedvezményes értékpapírszámla-nyitási akció meghosszabbításra került, így az akció 2021.12.31-ig érvényes, melyről részletesen a vonatkozó Hirdetményünkbenolvashat.

2021.06.07.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Magyar Telekom Nyrt., részvény-visszavásárlási aukciót indít, melynek részleteiről az alábbi tájékoztatókban olvashatnak:

Értesítés társasági eseményről – Magyar Telekom Részvény-visszavásárlási aukció
Eladási bizományosi Megbízás - Magyar Telekom Részvény-visszavásárlási aukció
Befektetői közlemény - Magyar Telekom Részvény-visszavásárlási aukció
Details on Magyar Telekom share buyback auction

2021.05.18.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2021.06.14-i hatállyal módosításra kerül a XVI. Befektetési szolgáltatások, valamint kiegészítő szolgáltatásokról szóló kondíciós lista, illetve a Tagsági jogokat megtestesítő értékpapírok (részvények, Certifikátok, warrantok) előzetes költségtájékoztatója.

A módosítás oka, hogy az MKB Ingatlan Befektetési Alap esetében eltekintünk a fél éven belüli visszaváltási díjból, illetve a külföldi részvény tranzakciók minimum díja került megemelésre. További változás, - mely a XVI/A. Nívó, és XVI/B. Privát banki XVI/C. Prémium, kondíciós listákban került átvezetésre, - hogy a Fidelity Funds - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund két sorozatánál a megbízások befogadási határideje módosult. Kérjük, hogy a részletes információkkal kapcsolatban kattintson IDE.

2020.05.13.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Magyar Telekom Nyrt., részvény-visszavásárlási aukciót indít, melynek várható időpontja 2021. június 10. Az MKB Bank Nyrt. rendelkezik hozzáféréssel az MMTS1 Kereskedési Rendszerhez és részvénytulajdonos ügyfeleinek biztosítja az aukcióban történő részvételt.

A Magyar Telekom Nyrt. 2021.05.10-i vonatkozó közleményét az alábbiakban olvashatják.

Befektetői közlemény – Magyar Telekom Részvény-visszavásárlási aukcióA Társaság(M.Telekom) az Aukcióról további részletes információkat, többek között részvétel feltételeiről, az ajánlatgyűjtésről és a tranzakció zárásáról a Tranzakciót megelőzően fog közzétenni.

2021.04.01.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2021.04.01-i hatállyal módosításra kerül a XVI. Befektetési szolgáltatások, valamint kiegészítő szolgáltatásokról szóló kondíciós lista, illetve a Befektetési jegyekhez kapcsolódó Előzetes költségkimutatás.

A módosítás oka, hogy új befektetési alapokkal bővítjük a termékpalettánkat, illetve az MKB-Pannónia Alapok után kapott ösztönző összege is módosításra került.Kérjük, hogy a részletes információkkal kapcsolatban kattintson IDE.

2021.02.04.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a MTB MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2020. december 30-án kötelező nyilvános vételi ajánlatot tett a Takarék Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság által kibocsátott valamennyi részvény vonatkozásában. Részleteket a nyilvános tranzakcióról az alábbi oldalakon olvashat:

www.equilor.hu/aktualis/

www.takarekjzb.hu/takarek-jelzalogbank-kozlemenyek#

Minden MKB Banknál Takarék Jelzálogbanki részvénnyel rendelkező Ügyfelünket levélben értesítünk a társasági eseménnyel kapcsolatos részletes információkról.

A Bankunk által készített értesítő levelet ITTtekintheti meg.

2021.02.01.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Bankunk 2021.02.01-i kezdettel kedvezményes értékpapírszámla-nyitási akciót hirdet meg, melyről részletesen a vonatkozó Hirdetményünkbenolvashat.

2020.12.08.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2020.12.08-i kezdettel indul Bankunknál az MKB Új Világ-Fenntartható Fejlődés Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap és az MKB Új Világ- Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap forgalmazása.

További részleteket honlapunkon ITT olvashat, vagy érdeklődjön fióki tanácsadó kollégáinknál.

2020.11.23.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2020.11.24-i hatállyal módosításra kerül a XVI. Befektetési szolgáltatások, valamint kiegészítő szolgáltatásokról szóló kondíciós lista, illetve a Befektetési jegyekhez kapcsolódó Előzetes költségkimutatás.

A módosítás oka, hogy december elejével (MNB bejegyzést követően) két új, az MKB-Pannónia Alapkezelő kezelésében lévő nyíltvégű befektetési alap forgalmazását kezdjük meg Bankunkban. Továbbá a Magyar Posta Takarék Ingatlan Alap „A” és „I” sorozatánál a minimum díj került módosításra. Kérjük, hogy a részletes információkkal kapcsolatban kattintson IDE.

2020.10.30.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket,hogy 2020.11.01-i hatállyal módosításra kerül a XVI. Befektetési szolgáltatások, valamint kiegészítő szolgáltatásokról szóló kondíciós lista, illetve a Befektetési jegyekhez kapcsolódó Előzetes költségkimutatás.

A módosítás oka az MKB Bank által forgalmazott befektetési alapok körének bővülése, a Diófa Alapkezelő Zrt. kezelésében lévő Magyar Posta Takarék Ingatlan Alap „A” és „I” sorozatával, továbbá az Előzetes költségkimutatásban az ösztönzők mértéke került aktualizálásra.Kérjük, hogy a részletes információkkal kapcsolatban kattintson IDE.

2020.10.13.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2015-ben megkötött Tartós Befektetési Szerződések (MKB Trezor TBSZ) 2020.december 31-i megszűnésével kapcsolatos tájékoztató anyagunk az alábbiakban elérhető:

Tájékoztató a 2015-ös TBSZ szerződések megszűnésérőlAz MKB Trezor Tartós Befektetési Számlákkal kapcsolatos további információk, illetve a vonatkozó dokumentumok Bankunk honlapján ITT találhatóak.

2020.09.25.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy egyes nyílt végű MKB befektetési alapok tekintetében kiadott „Kiemelt Befektetői Információk”

2020.10.01-i hatállyal módosításra kerültek a befektetési alapok megváltozott befektetési politikája, valamint kockázati besorolása vonatkozásában. Részleteket a vonatkozó közleményben olvashatnak.

2020.08.13.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy egyes (devizás) MKB Nyíltvégű Befektetési Alapok Kezelési Szabályzatai 2020. szeptember 9-i hatállyal módosulnak.

Részleteket, illetve a tájékoztató dokumentumokat az MKB-Pannónia Alapkezelő oldalán, illetve a vonatkozó hirdetménybenolvashatnak.

2020.08.13.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az MKB-Pannónia Alapkezelő 2020. augusztus 29-e (munkaszombat) tekintetében forgalmazási szünnapot hirdetett.

Részleteket a vonatkozó közleménybenolvashatnak.

2020.08.05.

Tájékoztatás részvénycsere későbbi időpontban történő lebonyolításáról

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt alaptőke-emelésről szóló augusztus 7-ei részvénycseréjét törölték, a cég közleménye szerint elhalasztásra kerül.

2020.08.04.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. alaptőke-emelésről döntött:

melyet oly módon hajt végre, hogy a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett, dematerializált, 33 HUF névértékű, névre szóló „A” sorozatú törzsrészvényeket dematerializált, 100 HUF névértékű, névre szóló „A” sorozatú törzsrészvényekre továbbiakban: CIG 100 HUF törzsrészvényre cseréli. (csere napja: 2020. augusztus 7.) Részleteket az alábbi hirdetményben olvashatnak, illetve a BÉT közleményében: https://bet.hu/newkibdata/128442675/20200728_CIG_kozlemeny_reszvenycsere_fin.pdf

2020.07.14.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az MKB Nyíltvégű Befektetési Alapok Kezelési Szabályzatai 2020. augusztus 10-i hatállyal módosulnak.

Részleteket, illetve a tájékoztató dokumentumokat az MKB-Pannónia Alapkezelő oldalán https://mkbpannonia.hu/nyilvanos-alapjaink/nyilvanos-befektetesi-alapjaink, illetve a vonatkozó hirdetménybenolvashatnak.

2020.06.12.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Magyar Telekom Nyrt., részvény-visszavásárlási aukciót indít, melynek részleteiről az alábbi tájékoztatókban olvashatnak:

Szerződéstár

A jelen tájékoztatás nem teljes körű, hirdetésként kizárólag a figyelemfelkeltést szolgálja, és nem minősül ajánlattételnek. A Szerződéstárbanmegtalálja a szerződés részletes feltételeit tartalmazó kondíciós listákat és az üzletszabályzatot. A Hirdetmények, befektetésekkel kapcsolatos tájékoztatásokoldalon megtalálja a termékekhez kapcsolódó hirdetményeket, valamint egyéb tájékoztatásokat.

Megtakarítások védelme

OBA

OBA

Országos Betétbiztosítási Alap

BEVA

BEVA

Befektető-védelmi Alap

MiFID

MiFID

Tájékoztató a befektetési szolgáltatásról

MNB

MNB

Értékpapír egyenleg online lekérdezése

Szerződéstár

A jelen tájékoztatás nem teljes körű, hirdetésként kizárólag a figyelemfelkeltést szolgálja, és nem minősül ajánlattételnek.

A Szerződéstárbanmegtalálja a szerződés részletes feltételeit tartalmazó kondíciós listákat és az üzletszabályzatot. A Hirdetmények, befektetésekkel kapcsolatos tájékoztatásokoldalon megtalálja a termékekhez kapcsolódó hirdetményeket, valamint egyéb tájékoztatásokat.