VideoBank Fiókok és ATM-ekKérj időpontot! TeleBank06 80 350 350 Írj nekünk! Árfolyamok

Használja Ön is a kapcsolattartás leggyorsabb és legkényelmesebb módját, a Budapest Autó Ügyfélkaput! Díjmentes szolgáltatásunkkal az ügyintézés elérhető a nap 24 órájában. Internetes megkeresésére küldött válaszunkat közvetlenül az Ügyfélkapu postaládájába továbbítjuk, és igény szerint SMS-ben vagy e-mailben is értesítjük Önt a válasz érkezéséről, így azonnal hozzájuthat az információkhoz.

Káreseménnyel kapcsolatos ügyintézés

Töréskár, üvegkár (2.000.000 Ft alatti kárkifizetés)

Az MBH Bank Autófinanszírozási Üzletág a 2.000.000 Ft-ot meg nem haladó kárkifizetés esetén hozzájárul, hogy a kártérítés összegét a Biztosító az Ügyfél vagy a javító részére az MBH Bank külön meghatalmazása nélkül kifizesse. Erre vonatkozó, 2.000.000 Ft alatti kárrendező nyilatkozatunkat letöltheti az Ügyfélkapun belül a Káresemény>Káresemény rendezése menüpontban.


Töréskár, üvegkár (2.000.000 Ft feletti kárkifizetés)

Amennyiben 2.000.000 Ft-ot meghaladó káresemény érte gépjárművét (vétkességtől függetlenül), Önnek azonnali, írásbeli bejelentési kötelezettsége van, amit legegyszerűbben az Ügyfélkapu Káresemény>Káresemény rendezése menüpontban tehet meg. Ugyanitt az alábbi, ügyintézéshez szükséges dokumentumokat is feltöltheti és a kárkifizetés engedélyezéséhez szükséges Meghatalmazást megkérheti, sőt néhány kattintással megadhatja, hogy milyen formában (e-mail, fax, posta) és hová (Önnek, a szerviznek) kéri a Meghatalmazást. Benyújtandó dokumentumok:

 • Kárfelvételi Jegyzőkönyv,
 • a javítást végző márkaszerviz kárkalkulációja vagy elő-számlája,
 • rendőri intézkedés esetén a rendőrségi Határozat,
 • amennyiben a biztosítóval egyezség jött létre, a biztosító és az Ön által hitelesített egyezségi megállapodás,
 • amennyiben a biztosítónál a javító jár el, megbízás a javító felé.

A gépjármű biztosító általi szemlézéséről, továbbá a jótállási jegyen vagy a gépjármű vezérképviselete által megjelölt márkaszervizben történő javításáról Önnek kell gondoskodnia. Amennyiben Önnek lejárt tartozása nincs, a fenti dokumentumok alapján egyedi elbírálás szerint a kárösszeg felvételét engedélyező Meghatalmazást haladéktalanul eljuttatjuk a címzetthez.
Javasoljuk, hogy a javítást csak a Meghatalmazás kézhezvételét követően kezdjék meg.


Totálkár

Amennyiben gépjárműve totálkáros lett (vétkességtől függetlenül), Önnek azonnali, írásbeli bejelentési kötelezettsége van, amit legegyszerűbben az Ügyfélkapu Káresemény>Totálkár menüpontban tehet meg. Ugyanitt az alábbi, ügyintézéshez szükséges dokumentumokat is feltöltheti, sőt néhány kattintással megadhatja, hogy milyen formában (e-mail, fax, posta) és hová (Önnek, a biztosítónak) kéri a válaszunkat. Benyújtandó dokumentumok:

 • totálkár elszámolás,
 • Kárfelvételi Jegyzőkönyv vagy az a dokumentum, melyen a totálkár tényét a biztosító társaság megállapította,
 • rendőri intézkedés esetén a rendőrségi Határozat.

A gépjármű biztosító általi szemlézéséről Önnek kell gondoskodnia. Amennyiben minden szükséges dokumentumot eljuttatott cégünkhöz, ügyintézőnk a biztosító társasággal is felveszi a kapcsolatot. A kártérítési összeg beérkezésének napjával ügyintézőnk elszámolást készít a szerződés lezárására vonatkozóan. Amennyiben a biztosító kárösszeget fizet, az a tartozásával szemben beszámításra kerül. Totálkár esetén az MBH Bank jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A felmondás esetén valamennyi tartozását egy összegben köteles megfizetni.


Lopáskár

Amennyiben gépjárművét ellopták, haladéktalanul tegyen feljelentést a rendőrségen. Ezt követően azonnal keresse fel a CASCO biztosítását kezelő biztosítótársaságot, és jelentse be a káreseményt. A lopáskárt részünkre is késlekedés nélkül be kell jelentenie, amelyet legegyszerűbben az Ügyfélkapu Káresemény>Lopáskár menüpontban tehet meg. Ugyanitt az alábbi, ügyintézéshez szükséges dokumentumokat is feltöltheti, sőt néhány kattintással megadhatja, hogy milyen formában (e-mail, fax, posta) és hová (Önnek, a biztosítónak) kéri a válaszunkat. Benyújtandó dokumentumok:

 • biztosító által kiállított, lopáskárral kapcsolatos dokumentum(ok),
 • rendőrségen tett Bejelentés vagy Feljelentés,
 • rendőrségi nyomozást megszüntető határozat (később, a kézhez vétel után),
 • biztosító által kiállított, lopáskárral kapcsolatos végelszámolásról szóló dokumentum(ok) (később, a kézhez vétel után).

Amennyiben minden szükséges dokumentumot eljuttatott cégünkhöz, ügyintézőnk a biztosító társasággal is felveszi a kapcsolatot. A kártérítési összeg beérkezésének napjával ügyintézőnk elszámolást készít a szerződés lezárására vonatkozóan. Amennyiben a biztosító kárösszeget fizet, az a tartozásával szemben beszámításra kerül.
Lopáskár esetén az MBH Bank jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A felmondás esetén valamennyi tartozását egy összegben köteles megfizetni.


Egyéb ügyintézés

Amennyiben nem tudja egyértelműen eldönteni, hogy melyik ügyintézést válassza, Ügyfélkapun belül az Engedélyek>Egyéb ügyintézés menüpontban tetszőleges tartalmú levelet juttathat el hozzánk, ahhoz kapcsolódóan dokumentumokat tölthet fel, sőt néhány kattintással megadhatja, hogy milyen formában (e-mail, fax, posta) és mely címre kéri válaszunkat.

A fenti káreseményekkel kapcsolatos bejelentéseit és az ügyintézéshez szükséges dokumentumokat e-mail üzenetben az ugyfelszolgalat.budapestauto@mbhbank.hu címre küldheti, illetve faxon vagy postán is eljuttathatja részünkre.

Hasznos dokumentumok