Befektetési tanácsadás

1. Mi minősül befektetési tanácsadásnak?

2. Milyen előfeltételei vannak a befektetési tanácsadásnak?

3. Mit várhat el az ügyfél befektetési tanácsadás esetén?

4. Mit nyújthat a tanácsadó befektetési tanácsadás esetén?

1. Mi minősül befektetési tanácsadásnak?

A befektetési tanácsadás pénzügyi eszközre vonatkozó ügylethez kapcsolódó, személyre szóló ajánlás nyújtása, ide nem értve a nyilvánosság számára közölt tény, adat, körülmény, tanulmány, riport, elemzés és hirdetés közzétételét, továbbá a befektetési vállalkozás által az ügyfél részére adott előzetes és utólagos tájékoztatást.

A Bank a befektetési tanácsadást nem függetlenalapon nyújtja, ami azt jelenti, hogy a Bank által kínált befektetési termékeket a Bank vagy a vele kapcsolatban álló üzleti partnerek – például hazai befektetési alapkezelő, vagy külföldi pénzintézet - szűk köre bocsátja ki, illetve egyes szerződött üzleti partnereitől visszatérítést kaphat az értékesített befektetési termékek után.

Befektetési tanácsadásnak minősülnekpéldául az alábbiak:

 • Személyre szóló javaslat egy bizonyos pénzügyi instrumentumra vonatkozóan:

A tranzakció méretérevonatkozó javaslat.

A tranzakció időzítésérevonatkozó javaslat.

 • Implicit javaslatok:

Például vezető beosztású személyek által végrehajtott, saját cég részvényeire irányuló tranzakciókra vonatkozó információnyújtás azzal a céllal, hogy a befektetők számára ajánlott azok követése.

Arra vonatkozó javaslat, hogy az ügyfél vegyen vagy eladjonbizonyos papírokat, amikor azok árfolyama elér valamilyen szintet.

Szelektív, nem kiegyensúlyozott információnyújtás.

 • Valamely alapkezelő befektetési szolgáltatásainak ajánlása, amelyekből egyértelműen egy bizonyos instrumentum ajánlása következik.

Nem minősülnek befektetési tanácsadásnakpéldául a következő esetek:

 • Általános marketinganyagok.
 • Olyan befektetési szolgáltatások ajánlása, amelyekből nem következik egyértelműen egy bizonyos instrumentum ajánlása.
 • Felvilágosítás bizonyos jogok gyakorlásának jelentőségéről, illetve bizonyos esemény bekövetkeztének jelentőségéről.
 • Információnyújtás egy kötvénykibocsátó minősítéséről.
 • Adott pénzügyi eszköz struktúrájának és a hozzá kapcsolódó feltételek magyarázata.
 • Tanácsadás az igénylési űrlap kitöltésében.
 • Pénzügyi eszközök árának felsorolása.
 • A cég híreinek és közleményeinek ismertetése.
 • Ajánlat bizonyos pénzügyi termék vételére vagy eladására, konkrét tanácsadás nélkül.
 • Adott pénzügyi termék hozamának és kockázatának összehasonlítása egy másikéval.
 • Bizonyos típusú pénzügyi eszköz teljesítményéről szóló táblázat összevetése publikus kritériumokkal.
 • Személyek figyelmeztetése bizonyos események bekövetkezéséről – például, egy adott részvény ára elért egy bizonyos értéket.
 • Nem számít befektetési tanácsadásnak a nyilvánosság számára közölt tény, adat, körülmény, tanulmány, riport, elemzés, hirdetés közzététele, továbbá a Bank által az ügyfél részére adott előzetes és utólagos tájékoztatás.

2. Milyen előfeltételei vannak a befektetési tanácsadásnak?

A befektetési tanácsadás igénybevételének előfeltételeként a Bank az úgynevezett alkalmassági tesztkeretében méri fel az Ön érintett termékkel kapcsolatos ismereteit, gyakorlatát, kockázatviselő képességét, pénzügyi helyzetét és befektetési céljait, megállapítva ennek segítségével az Ön kockázati profilját. Fontos, hogy az alkalmassági teszt kitöltése minden esetben feltétele a befektetési tanácsadás igénybevételének, ugyanakkor az alkalmassági teszt kitöltése önkéntes alapú, az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

A befektetési tanácsadás további feltétele, hogy az elérhető termékek illeszkedjenek az Ön célpiacába. Erre a kérdésre a tranzakciókat megelőző célpiaci vizsgálatad választ, és amennyiben a termékpalettán van olyan termék, amely az Ön számára nem alkalmas, vagy olyan termék, amely az Ön negatív célpiacába esik, akkor a Bank befektetési tanácsadással nem fog szolgálni. Más szóval célpiacon kívüli értékesítésre befektetési tanácsadás keretében nem kerülhet sor, mivel az nem biztosítaná az Ön legjobb érdekeinek megfelelő szolgáltatásnyújtást.

Ha viszont Ön azt szeretné, hogy a Bank az Ön döntése alapján anélkülhajtsa végre az Ön pénzügyi eszközre vonatkozó vételi vagy eladási megbízását, hogy befektetési tanácsadást nyújtana Önnek, az adott termék megfelelőségét kell az Ön számára felmérnie, mégpedig megfelelési tesztkeretében.

Annak megítélése céljából, hogy egy termék megfelelő-e az Ön számára, a Banknak fel kell tennie bizonyos kérdéseket a konkrét befektetéssel kapcsolatos ismereteire és tapasztalatáravonatkozóan. Többek között a következő típusú kérdésekre számíthat:

 • Az Ön által ismert szolgáltatások, ügyletek és termékek típusai.
 • Az Ön végzettsége.
 • Jelenlegi, illetve korábbi foglalkozása.

A megfelelési teszt lehetséges kimenetelei:

 • Amennyiben a Bank megállapítása szerint Ön rendelkezik a kapcsolódó termék és annak kockázatai megértéséhez szükséges ismeretekkel és tapasztalattal, úgy teljesíthetiaz Ön által választott ügyletet.
 • Amennyiben a kitöltött teszt alapján Ön nem rendelkezik megfelelő ismerettel és tapasztalattal, a Bank figyelmeztetést küld Önnekarról, hogy az ügyletet nem tartja megfelelőnek az Ön számára.
 • Amennyiben Ön nem, vagy hiányosan válaszol a vállalkozás által megfelelési teszt keretében feltett kérdésekre, a Bank nem tudja megállapítani az adott termék Ön számára való megfelelőségét. Ebben az esetben arra figyelmezteti Önt, hogy a szolgáltatott információ nem elegendőa megfelelőség megállapításához és az ügyletet a Bank nem javasolja.

Ha a figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik az ügylet teljesítéséhez, arra az Ön saját kockázatára kerül sor!

Hasonlóképpen az Ön kockázatát eredményezi az is, ha Ön a pozitív célpiacán kívül eső termékreszándékozik üzletet kötni a Bank figyelmeztetése ellenére is.

Ne feledje, hogy az Ön érdeke, hogy személyes helyzetéről és céljairól a lehető legteljesebb képet adja a Bank számára.

Személyes jelenlét esetén befektetési tanácsadás kizárólag a Bank központi fiókjában, továbbá a MBH Bank egyes kiemelt bankfiókjaiban érhető el, ahol Privát Bankár kollégáink állnak ügyfeleink rendelkezésére, míg telefonon történő megkeresés esetén a Bank központi Treasury részlegén, valamint a Bankkal szerződött függő ügynököknél dolgozó munkatársaink fogadják tisztelt ügyfeleink hívásait.

3. Mit várhat el az ügyfél befektetési tanácsadás esetén?

Befektetési tanácsadássorán:

- Bankunk telefonon személyre szóló ajánlatokkalkeresheti meg Önt,

- szakértő tanácsadó véleménye, támogatása kíséri, azonban

- a döntéseket a befektetéseivel kapcsolatban Ön hozza megönállóan.

Bankunk a befektetési tanácsadás keretében nyújtott szolgáltatása vonatkozásában kizárólag azért vállal felelősséget, hogy az általa elvárható gondossággal adott tanács a jogszabályoknak megfelelő és szakszerű volt-e. Fontos hangsúlyozni, hogy a Bankot a tanácsadás alapjánaz Ön által hozott üzleti döntésekért, a befektetéseinek eredményéért, hozamáért, esetleges veszteségéért ezen felül semmiféle felelősség nem terheli.

Befektetési tanács nélkülibefektetés – más szóval saját számlás, vagybizományosi kereskedés:

- vételi és eladási megbízások felvétele, illetve végrehajtása,

- nincs befektetési tanácsadás, önálló döntéshozatal jellemzi, ezért főleg a befektetésekben már

jártasabb és tapasztaltabb befektetőknek ajánlott.

Amennyiben tehát Ön befektetni kíván, fontolja megazt is, hogy milyen típusú és mértékű segítségre tart igényt.

A befektetési döntések meghozatalát megelőzően feltétlenül érdemes meghatározni a befektetés célját. Ez a cél egyénfüggő, a befektető aktuális élethelyzetétől, jövendőbeli kilátásaitól, és nem utolsósorban a piaci körülményektől függ. Ez alapján érdemes legalább nagyjából körvonalazni azt az időtávot, ameddig Ön a pénzét nélkülözni tudja. Tisztában kell lenni azzal az alapvetéssel, hogy magasabb hozam jellemzően csak magasabb kockázatvállalás mellett érhető el.

Bankunk számára fontos, hogy Ön tisztában legyen az Ön által választott vagy Önnek ajánlott tőkepiaci termék természetével, annak kockázatával és az összhangban legyen az Ön befektetési céljaival.

Amennyiben befektetési szolgáltatást vesz igénybe, legyen figyelemmel az alábbira is:

 • Amennyiben nem értette mega befektetés / konstrukció lényegét, ne fektessen be!

Fontos tudni, hogy a Bank az online szolgáltatások esetén is törekszik elvégezni az alkalmassági és megfelelési tesztet.

A befektetési tanácsadás egy vagy több ügylet tekintetében pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó, személyre szabott, egyben személyre szóló ajánlás nyújtása, melynek célja, hogy Ön minél több információ ismeretében hozza meg befektetői döntését. A befektetési tanácsadás során ügyelünk arra, hogy az Ön részére nyújtott befektetési tanácsok igazodjanak az Ön preferenciáihoz, igényeihez és egyéb sajátosságaihoz.

4. Mit nyújthat a tanácsadó befektetési tanácsadás esetén?

A befektetési tanácsadó feladata nem feltétlenül csak az, hogy egy konkrét részvényt, befektetési alapot ajánljon, sokkal inkább, hogy elmagyarázza a különböző befektetési termékek működését, megértesse a kockázatokat, és meghatározott eszközosztályokat ajánljon Önnek, figyelembe véve az Ön megtakarítási hajlandóságát, vagyoni helyzetét. A befektetési tanácsadó a fentiek mellett segíthet egy befektetési portfólió kialakításában. Ezzel együtt pedig a már meglévő befektetések átnézésében is támogathat. Például segítségével a költséges befektetési eszközök kicserélhetők alacsonyabb költségekkel működő befektetési eszközökre.

A befektetési tanácsadásban végzett termékbemutatás során felmerülő költségeket Ön bármikor megismerheti a Bankunk honlapján elérhető előzetes költségkalkulátor segítségével, így üzletkötési szándéka előtt módjában áll áttekinteni és ellenőrizni a kiválasztott befektetéssel kapcsolatban jelentkező közvetlen és közvetett költségeket, díjakat.

Ugyancsak lehetőséget biztosítunk Önnek arra, hogy befektetési tanácsadásban történő esetleges termékváltás esetén a pénzügyi eszközök cseréje előtt mérlegelni tudja a befektetések közötti váltásból származó várható előnyöket és költségeket, amihez a Bankunk honlapján közzétett költség-haszon kalkulátor alkalmazással nyújtunk segítséget.

Az egyes kategóriákon belül a konkrét értékpapírok kiválasztására Bankunk tanácsadói csak javaslatot tesznek, a végleges döntés azonban az Ön kezében marad.

Egy jó befektetési tanácsadó képes reagálni a piac változásaira. Abban az esetben, ha az egyik eszköz tartósan rosszul teljesít, tud helyette alternatívát ajánlani. A befektetési tanácsadás azonban nem portfóliókezelés, azaz a tanácsadó nem köt Ön helyett ügyletet, nem fogja Ön helyett menedzselni a portfóliót, de segíthet találniegy másik, ideális helyettesítő terméket. Itt érdemes megemlíteni, hogy az egymást helyettesítő, egyenértékű befektetési termékeket Bankunk évente azonosítja és publikálja, így igyekszik elkerülhetővé tenni olyan helyzeteket, melyek során – alapos indok hiányában – a költségesebb, illetve összetettebb termék kerül befektetési tanácsadásban ajánlásra. Kérjük, tájékozódjon ezekről befektetési döntéseinek meghozatala előtt!

A fentieken túl egy gondos befektetési tanácsadó bemutatja Önnek a diverzifikáció, azaz a kockázat szétterítésének szerepét és fontosságátis, segítségével megértheti, hogy miért fontos minél több eszközbe fektetni a rendelkezésre álló pénzt.

Betartja a hozam-futamidő-likviditás-kockázatösszefüggések alapszabályait. Nem ígér felelőtlenül túl magas hozamot rövid idő alatt kockázatmentesen.

A befektetések három meghatározó jellemzője ugyanis a hozam, a kockázat és a likviditás. A hozam a befektetéssel elérhető nyereséget jelenti, míg a kockázat mértékét számos tényező befolyásolja. Likviditás alatt azt kell érteni, hogy milyen rövid idő alatt váltható a befektetési eszköz pénzre – minél magasabb egy befektetés likviditása, annál gyorsabban pénzzé tehető.

Fontos azonban tudni, hogy egy befektetési forma a fenti szempontok közül egyszerre csak kettőnek tud megfelelni. A magas hozam, a likviditás és az alacsony kockázat nem jár együtt, és ezzel minden esetben számolni kell. Például azoknak a befektetéseknek, amelyek kevésbé kockázatosakés magas a likviditásuk, általában alacsony a hozamuk.

Akik befektetéssel szeretnék gyarapítani megtakarításaikat, számos típus közül választhatnak. Vannak köztük olyanok, amelyekhez a befektető részéről kevesebb pénzügyi tapasztalatra van szükség, kiszámíthatóbbak, kevésbé kockázatosak és a külső tényezők is kevésbé hatnak rájuk. Más típusok mélyebb pénzügyi ismereteket igényelnek – ilyenek az úgynevezett komplex termékek–, a befektetőnek különböző folyamatokat kell átlátnia, emellett erősebben hatnak rájuk a külső tényezők, és alapvetően kockázatosabbak. A megfelelő befektetési forma kiválasztásánál ezért az egyéni pénzügyi tudásnak és tapasztalatnak kiemelt jelentősége van. Azt is fontos szem előtt tartani, hogy egy konstrukció várható hozamára nem jelent garanciátaz, hogy korábban esetleg jövedelmező volt.

Más szóval a múltbéli hozamok a korábbi időszak piaci környezetében keletkeztek. A piaci környezet változása, sőt, egyéb váratlan események, körülmények is akár jelentős mértékben befolyásolhatják a befektetés jövőbeli hozamát.

Éppen ezért nem lehet eléggé kihangsúlyozni, hogy bár befektetési tanácsadással támogatjuk, segítjük az Ön befektetői tevékenységét, a döntés azonban továbbra is tisztelt Ügyfeleink kezében marad. Emiatt kérjük, hogy befektetési döntésének meghozatala előtt mindenképpen tájékozódjon a választott termékkel, annak jellemzőivel és kockázatával kapcsolatban.

  Kérjük, válasszon az alábbiak közül: