Tájékoztatás a legalább két éve nem tranzaktáló „alvó” ügyfelek számára

Tisztelt Ügyfeleink!

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 2017. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdése értelmében a pénzügyi szolgáltatóknak fel kell hívniuk azon ügyfeleik figyelmét az adataikban esetlegesen bekövetkezett változások közlésére, akiknek a pénzintézetnél vezetett számláján két naptári évet elérő időtartamban a számla felett rendelkezésre jogosult sem terhelési, sem jóváírási tranzakció teljesítésére nem adott megbízást (a továbbiakban: alvó ügyfél).

Amennyiben, az alvó ügyfél nem tesz eleget változás bejelentési kötelezettségének, vagy – azonosítási okmány-másolatának csatolásával – nem nyilatkozik arról, hogy adataiban nem történt változás, a törvény előírásainak megfelelően, számlájára megbízást sem személyesen, sem pedig elektronikus csatornán nem fogadhat majd be a Bank.

Érintett ügyfeleinket levélben részletesen tájékoztatjuk az adatközléssel kapcsolatos tudnivalókról, de a legfontosabb információkat az alábbiakban is összefoglaljuk ügyfeleink számára:

1. Amennyiben az érintett ügyfél adataiban nem következett be változás:

Kérjük, törvényi kötelezettségének teljesítése érdekében, a lentebb található hivatkozások felhasználásával töltse le a „Nyilatkozat lakossági ügyfelek részére/Nyilatkozat jogi személyek részére” megnevezésű nyilatkozatot, amelyet kitöltve, az azonosító okmányának másolatával együtt postai úton az MBH Bank Nyrt. [1056 Budapest, Váci utca 38., vagy Postafiók H-1821 Budapest] címre küldhet meg, vagy a fiókjainkban személyesen is leadhatja.

2. Amennyiben adataiban változás következett be:

Kérjük, hogy fáradjon be bármelyik MBH bankfiókba, ahol a szükséges azonosítást, és okmányainak másolását elvégzik kollégáink.

Az azonosítást követően a Bank valamennyi szolgáltatásával ismételten áll ügyfelei rendelkezésére.

Köszönjük ügyfeleink együttműködését!

Nyilatkozat minták

  1. Nyilatkozat lakossági ügyfelek részére
  2. Nyilatkozat jogi személyek részére

Az érintett ügyfelek részére megküldött levélminták

  1. Tájékoztatás alvó ügyfelünk részére (magyar)
  2. Tájékoztatás alvó ügyfelünk részére (EN)
  3. Tájékoztatás alvó ügyfelünk részére (DE)